انتخاب نوع وبسایت/کسب و کار

کدام گزینه به نیاز شما نزدیک تر است، هیچ کدام؟! با ما تماس بگیرید…
یک عدد حدودی از تعداد بازدیدکنندگان شما، به ما کمک می کند بستر مناسب و بهینه را برای برای شروع به کار وبسایت شما نظر بگیریم.

قالب وبسایت

با انتخاب یکی از قالبهای آماده که در زیر مشاهده میکنید قالب مورد نظر برای شما نصب خواهد شد و شما یا تیم پشتیبان، محتوای سفارشی شما را، به جای محتوای موجود در قالب آماده قرار می دهند.
به وسیله قالب های آماده، طراحی به صورت اختصاصی برای شما انجام می شود.
نیازمند جزئیاتی کامل و دقیق است که در تماس ها و در جلسات هماهنگی به آنها پرداخته خواهد شد، هزینه ای که توسط این انتخاب افزوده می شود، صرفا یک هزینه پایه است.
مجموع کل هزینه تومان

    آدرس ایمیل:

    شماره تماس(اختیاری):