طراحی لوگو و آرم

لوگو درواقع هویت شماست، مهم نیست شغل شما چیست، در چه سطحی فعالیت می کنید و مشتریان شما از کدام دسته افراد هستند، شما در هر حال به یک لوگو برای معرفی شغل، گروه کسب و کار و سازمان خود نیازمند هستید. یک لوگوی عالی می تواند با دادن یک دید کلی و جامع به بیننده، گویاتر از چندین خط توضیح و صحبت مخاطبان را با فعالیت شما و کسب و کارتان آشنا کند.

استفاده از رنگ های استاندارد و مرتبط با کسب و کار شما در لوگو بسیار مورد توجه و الزامی است، لوگو در صورتی که به خوبی طراحی شود، می تواند باعث جذب مشتریان بیشتر و اصالت برند شما شود.

تعدادی از لوگو های طراحی شده ما را می توانید در زیر ببینید.

نمونه لوگو های طراحی شده ما